http://www.panasonic-parallel.com/new/images/parallel/panasonic.png

34 24 41 88 021

Info@panasonic-parallel.com

http://www.panasonic-parallel.com/new/images/parallel/panasonic.png

سیستمهای کنترل تردد

سیستمهای کنترل تردد پارالل

 

 

SSA-S2100/2101

کنترل تردد مستقل 2 کاره سامسونگ(کارت خوان و دریافت رمز عبور)

امکانذخیره رویداد ها در داخل دستگاه تا حداکثر 20000 رویداد
امکان ایجاد 20000 کاربرمختلف
دارای سنسور برای باز شدن درب دستگاه(Tamper)
دارای صفحه نمایشگر 72.5x39.5mm برایکاربری آسان
دارای 2 خروجیRelay
امکان اتصال به یکدستگاه جانبی دیگر
امکان اتصال به کامپیوتر باTCP/IP, RS-422, RS232
امکانمانیتورینگو ارسال دیتا برای دستگاه با نرم افزار سامسونگ

امکان خواندن کارت های مدل :
SSA-S2100 : سامسونگ 125KHz
SSA-S2101 : مای فرMIFARE 3.56 MHz

ولتاژ مورد نیاز :
DC 12V560mA
http://www.panasonic-parallel.com/images/CAMERA/KONTOROLTARADOD.SYSTEMMOSTAGHEL.panasonic-parallel.com/med_ssa-s210x.panasonic-parallel.com.jpg

SSA-S3010/3020/3040/3011/3021

کنترل تردد مستقل 3 کاره سامسونگ(اثر انگشت، کارت خوان و دریافت رمز عبور)

امکانذخیره رویداد ها در داخل دستگاه تا حداکثر 20000 رویداد

امکان ایجاد 20000 کاربرمختلف

دارای سنسور برای باز شدن درب دستگاه(Tamper)

دارای صفحه نمایشگر 72.5x39.5mm برایکاربری آسان

دارای 2 خروجیRelay

امکان اتصال به یکدستگاه جانبی دیگر

امکان اتصال به کامپیوتر باTCP/IP, RS-422, RS232

امکانمانیتورینگوارسال دیتا برای دستگاه با نرم افزار سامسونگ

امکان ذخیره اثر انگشت :
SSA-S3010/3011: به تعداد 1000 نفر
SSA-S3020/3021 : به تعداد 2000 نفر
SSA-S3040/3041 : به تعداد 4000 نفر

امکان خواندن کارت های مدل :

SSA-S3010/3020/3040 : سامسونگ 125KHz

SSA-S3011/3021/3041 : مای فرMIFARE3.56 MHz

http://www.panasonic-parallel.com/images/CAMERA/KONTOROLTARADOD.SYSTEMMOSTAGHEL.panasonic-parallel.com/med_ssa_s30xx.panasonic-parallel.com.jpg

SSA-S1000/1000V

کنترل تردد مستقل سامسونگ (کارتخوان)

ا
مکانایجاد512 کاربر مختلف
دارای سنسور برای باز شدن دربدستگاه(Tamper)
دارای 2 خروجیRelay
امکان خواندن کارت های مدل سامسونگ 125KHz
ضد آب و ضد ضربه (استانداردIP68) : دستگاهSSA-S1000V
ضد آب وضد ضربه (استانداردIP66) : دستگاهSSA-S1000

ولتاژ مورد نیاز :
DC 12V110mA

http://www.panasonic-parallel.com/images/CAMERA/KONTOROLTARADOD.SYSTEMMOSTAGHEL.panasonic-parallel.com/med_ssa-s1000x.panasonic-parallel.com.jpg

 

SSA-S2000/S2000V

کنترل تردد مستقل 2 کاره سامسونگ(کارت خوان و دریافت رمز عبور)

امکانایجاد512 کاربر مختلف
دارای سنسور برای باز شدن دربدستگاه(Tamper)
دارای 2 خروجیRelay
امکان اتصال به یک دستگاه جانبی دیگر
امکان خواندنکارت های مدل سامسونگ 125KHz
ضد آب و ضد ضربه(استانداردIP68) : فقط دستگاهSSA-S2000V

ولتاژ مورد نیاز :
DC 12V110mA

 

http://www.panasonic-parallel.com/images/CAMERA/KONTOROLTARADOD.SYSTEMMOSTAGHEL.panasonic-parallel.com/med_ssa-s2000x.panasonic-parallel.com.jpg

 

 

SSA-R2010/2020/2040/2011/2021/2041

کنترل ترددجانبی2 کاره سامسونگ (اثر انگشت، کارتخوان)

دارایسنسور برای باز شدن درب دستگاه(Tamper)
امکان اتصال بهیک دستگاه جانبی دیگر
امکان اتصال به کامپیوتر باTCP/IP, RS-422, RS232
امکان اتصال به یک صفحه کنترل یا دستگاهمستقل
امکانمانیتورینگو ارسال دیتا برای دستگاه با نرم افزار سامسونگ

امکان ذخیره اثر انگشت :
SSA-S2010/2011 : به تعداد 1000 نفر
SSA-S2020/2021 : به تعداد 2000 نفر
SSA-S2040/2041 : به تعداد 4000 نفر

امکان خواندن کارت های مدل :
SSA-S2010/2020/2040 : سامسونگ 125KHz
SSA-S2011/2021/2041 : مای فرMIFARE 3.56 MHz

ولتاژ مورد نیاز :
DC 12V 290mA

 

http://www.panasonic-parallel.com/images/CAMERA/TARADODGHEIREMOSTAGHEL.panasonic-parallel.com/med_ssa-r20xx.panasonic-parallel.com.jpg

SSA-R1100/1100V/1101/1101V

کنترل تردد جانبی سامسونگ (کارت خوان)

دارای سنسور برای باز شدن درب دستگاه (Tamper)
امکان اتصال به صفحه کنترل یا سیستم مستقل

امکان خواندن کارت های مدل :
SSA-R1100/1100V : سامسونگ 125KHz
SSA-R1101/1101V : مای فرMIFARE 3.56 MHz

ضد آب و ضد ضربه (استاندارد IP66) : فقط دستگاه های SSA-R1100/1101
ضد آب و ضد ضربه (استاندارد IP68) : فقط دستگاه های SSA-R1100V/1101V

ولتاژ مورد نیاز :
SSA-R1100/1101DC 12V 120mA
SSA-R1100V/1101VDC 12V 150mA

http://www.panasonic-parallel.com/images/CAMERA/TARADODGHEIREMOSTAGHEL.panasonic-parallel.com/med_ssa-r110xxpanasonic-parallel.com.jpg

SSA-R1000/1000V/R1001/1001V

کنترل تردد جانبی سامسونگ (کارت خوان)

دارای سنسور برای باز شدن درب دستگاه (Tamper)
امکان اتصال به صفحه کنترل یا سیستم مستقل

امکان خواندن کارت های مدل :
SSA-R1000/1000V : سامسونگ 125KHz
SSA-R1001/1001V : مای فرMIFARE 3.56 MHz

ضد آب و ضد ضربه (استاندارد IP66) : فقط دستگاه های SSA-R1000/1001
ضد آب و ضد ضربه (استاندارد IP68) : فقط دستگاه های SSA-R1000V/1001V

ولتاژ مورد نیاز :
DC 12V 120mA
http://www.panasonic-parallel.com/images/CAMERA/TARADODGHEIREMOSTAGHEL.panasonic-parallel.com/med_ssa-r1000xpanasonic-parallel.com.jpg

SSA-C120

کارت کنترل تردد سامسونگ

با طرح جا کلیدی مناسب برای پارکینگ ها

دارای فرکانسسامسونگ 125KHz
جنس : ABS


 

http://www.panasonic-parallel.com/images/CAMERA/CART.TARADOD.panasonic-parallel.com/med_ssa-c120.panasonic-parallel.com.jpg

SSA-C110

کارت کنترل تردد سامسونگ

دارای فرکانسسامسونگ 125KHz
جنس کارت : ABS

http://www.panasonic-parallel.com/images/CAMERA/CART.TARADOD.panasonic-parallel.com/med_ssa-c110.panasonic-parallel.com.jpg

 

SSA-X500

اسکنر اثر انگشت سامسونگ

امکان گرفتن اثر انگشت برای ذخیره در نرم افزار
اتصال آسان با
USB و نصب آسان (Plug andPlay)
قابلیت اتصال به نرم افزار های کنترل تردد
اسکن اثر انگشت با رزولوشن 500
Dpi

 

http://www.panasonic-parallel.com/images/CAMERA/G.SCANER/med_ssa-x500.panasonic-parallel.com.jpg

 

SSA-M2000/2100

نرم افزار کنترل تردد سامسونگ

نرم افزارSSA-M2000 :
امکان ارسال اطلاعات کاربران برای دستگاه های مورد نظر
امکان مانیتورینگ دستگاه های کنترل تردد
امکان باز و بسته کردن درب های تمام دستگاه ها
امکان گرفتن گزارش با عناوین مختلف
امکان ایجاد گروه های مختلف برای کاربران
امکان ایجاد ساعت های کاری و غیر کاری در روز (برای کنترل هر چه بهتر درب ها)
امکان مانیتورینگ تمامی دوربین های سامسونگ با نرم افزار مذکور
امکان یکپارچه سازی سیستم های مداربسته با کنترل تردد سامسونگ

نرم افزار
SSA-M2100 :
امکان اتصال به سرور (
SSA-M100) جهت استفاده از تمامی امکانات سرور

http://www.panasonic-parallel.com/images/CAMERA/NARMAFZARETARADOD.panasonic-parallel.com/med_ssa-m2000.panasonic-parallel.com.jpg

SSA-M1000

نرم افزار کنترل تردد سامسونگ

نرم افزارSSA-M1000 :
امکان ارسال اطلاعات کاربران برای دستگاه های مورد نظر
امکان مانیتورینگ دستگاه های کنترل تردد
امکان باز و بسته کردن درب های تمام دستگاه ها
امکان گرفتن گزارش با عناوین مختلف
امکان ایجاد گروه های مختلف برای کاربران
امکان ایجاد ساعت های کاری و غیر کاری در روز (برای کنترل هر چه بهتر درب ها)

نرم افزارSSA-M1100 :
امکان اتصال به سرور (SSA-M100) جهت استفاده از تمامی امکانات سرور

http://www.panasonic-parallel.com/images/CAMERA/NARMAFZARETARADOD.panasonic-parallel.com/med_ssa-m1000.panasonic-parallel.com.jpg 
 

 

 

 

 

 

 

 
    
   
   

 

 

 
    
   
 

 

 

گالری تصاویر

درباره پارالل

شرکت پارالل مجری نصب و راه اندازی سیستمهای مخابراتی و نظارت تصویری
خیابان شریعتی بالاتر از مطهری بن بست ناز شماره  17

 تلفن تماس  : 34  24  41  88  - 021

Email :  info@panasonic-parallel.com

Top of Page